COPYRIGHT-DISCLAIMER


Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Accorama aan de samenstelling van deze website besteed, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd, onvolledig c.q. onjuist is. Accorama is niet aansprakelijk voor het gebruik van de inhoud van de teksten en de daaruit voortvloeiende feiten, omstandigheden of gevolgen. Accorama stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van typefouten. Accorama geeft geen garantie, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie, met inbegrip van prijs, productinformatie en productspecificaties. Op alle artikelen en prijzen vermeld op deze site geldt: prijswijzigingen onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. Het auteursrecht op al het materiaal op deze website , alle elektronische gegevens vallend binnen de domeinnamen van Accorama berusten bij Accorama gevestigd te Amersfoort. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Accorama informatie van deze website (teksten, afbeeldingen, animaties, geluiden en html-codes daaronder begrepen) via electronische of gedrukte media, of op welke andere wijze ook, op te slaan of te verspreiden.


© copyright 2023-2024 Alle rechten voorbehouden.